Archives veljača 2021

Vodik za energetsku tranziciju

Kada je ratifikacijom Pariškog sporazuma 28 članica europske unije preuzelo obavezu dekarbonacije energetskog sektora bilo je jasno da je pred nama radikalna transformacija načina kako proizvodimo, distribuiramo, pohranjujemo i konzumiramo energiju.

Klimatske promjene (IPCC) 2 naglašavaju hitnost značajnog smanjenja CO2 emisije za 45% do 2030. (u usporedbi s razinama iz 2010.), “neto zero” razinu do 2050.

Za postizanje energetske tranzicije u EU biti će potrebne velike količine vodika. Bez uključivanja vodika u energetski mix EU neće biti u stanju ostvariti svoje ambicije zacrtane u dokumentu „The European Green Deal“.

Vodik nudi svestran, čist i fleksibilan vektor energije za ovaj prijelaz a očekuje se da će značajnu ulogu energenta budućnosti odigrati u 4 važna segmenta: proizvodnji električne energije, transportu, zgradama i industriji.

Vodik se može proizvoditi koristeći fosilna goriva postupkom rafiniranja ali, premda postoje tehnike hvatanja nastale CO2 emisije, naglasak će u budućnosti biti na proizvodnji zelenog vodika postupkom elektrolize.

U proizvodnji i primjeni zelenog vodika Hrvatska ima jedinstvenu priliku kreirati sasvim novu granu ekonomije, stvoriti nova radna mjesta, revitalizirati zapuštene regije te reanimirati neke propale grane industrije i potaknuti malo i srednje poduzetništvo.

Prema hrvatskom nacionalnom energetskom i klimatskom planu 2021-2030 (NECP) u Hrvatskoj bi 2030. godine trebalo proizvoditi 4.5 TWh/a električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe proizvodnje zelenog vodika (1 TWh/a iz solarne energije, 3.5 TWh/a iz energije vjetra). Međutim, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) tijelo pri Europskoj komisiji čiji je MediaHUB aktivni član, smatra da će proizvodnja lokalnog vodika uvelike ovisiti o lokalnoj potražnji. Lokalnu potražnju može se kreirati EU projektima.

Nova EU financijska omotnica osigurala je značajne iznose za RH ali uspješno povlačenje zahtjeva kvalitetne i dobro osmišljene projekte koji su u skladu sa širom vizijom razvoja.

Upravo u takvim projektima MediaHUB i njegovi stručni/kreativni timovi garantiraju uspjeh.

Razgovarajte s nama.

info@mediahub.hr